Anmeldung - Přihláška

  Bitte beachten! 
Das untenstehende Anmeldeformular ist ausschließlich für den 7,5 km Freundschaftslauf . Die Online-Anmeldung ist nur bis einschließlich 25.05.2023 geöffnet. Danach sind Meldungen nur noch am Veranstaltungstag möglich. Von minderjährigen Teilnehmern, die sich Online anmelden, benötigen wir am Start die ausgedruckte Anmeldebestätigung (wird per E-Mail zugesendet) mit der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten!

  Upoznění !
Níže uvedený registrační formulář je určen výhradně pro Běh přátelství na 7,5 km. Online registrace je otevřena pouze do 25.05.2023 včetně. Poté je registrace možná pouze v den konání akce. Nezletilí účastníci, kteří se registrují online, potřebují na startu vytištěné potvrzení o registraci (bude zasláno e-mailem) s podpisem rodiče nebo zákonného zástupce!

 

 

Einverständniserklärung

Mit der Anmeldung wird der Haftungsausschluss des Veranstalters für Personen und Sachschäden jeglicher Art anerkannt. Der Gesundheits- und Trainingszustand entspricht, in Eigenverantwortung, den Anforderungen der Veranstaltung. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer jederzeit aus dem Wettkampf zu nehmen. Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt in Eigenverantwortung.


Datenschutzrechtliche Erklärung:

Die Teilnehmer erklären sich mit ihrer Meldung einverstanden, dass ihre dort angegeben persönlichen Daten erhoben und zweckgebunden für die Durchführung des Hutschenreuther Halbmarathons/Firmenlaufs gespeichert werden dürfen. Diese Einwilligung umfasst auch die Speicherung von Fotos und ggf. Filmaufnahmen bzw. Interviews des Teilnehmers. Außerdem stimmen sie hiermit einer zweckgebundenen Weitergabe dieser Daten und Fotos/Filmaufnahmen für Presse, Funk und Fernsehen im Rahmen der Laufveranstaltungen der Hutschenreuther Laufgruppe Selb sowie zur Veröffentlichung auf der gleichnamigen Homepage und bei Facebook wie auch für Werbezwecke (Laufveranstaltung) ohne Vergütungsanspruch zu.

 

Prohlášení o souhlasu

Přihlášením se přijímá vyloučení odpovědnosti pořadatele za škody na zdraví a majetku jakéhokoli druhu. Zdravotní stav a trénovanost odpovídá na vlastní odpovědnost účastníka požadavkům akce. Pořadatel si vyhrazuje právo účastníky z akce kdykoli odvolat. Účast na akci je na vlastní odpovědnost účastníka.

Prohlášení o ochraně údajů:

Prohlášení o ochraně osobních údajů: Registrací účastníci souhlasí s tím, že jejich osobní údaje, které uvedou, mohou být shromažďovány a uchovávány pro účely běhu Hutschenreuther půlmaratonu/firemního běhu. Tento souhlas zahrnuje také uchovávání fotografií a případně filmových záznamů nebo rozhovorů s účastníkem. Dále tímto souhlasí s účelovým předáváním těchto údajů a fotografií/filmových záznamů pro tisk, rozhlas a televizi v rámci běžeckých akcí Hutschenreuther Laufgruppe Selb, jakož i pro zveřejnění na stejnojmenné domovské stránce a na Facebooku a pro reklamní účely (běžecká akce) bez nároku na odměnu.

Povinné pole Prohlášení o souhlasu*        Potvrzuji tímto, že souhlasím s výše uvedenými podmínkami a že mnou uvedené údaje jsou správné.